Person- SUV och Lätt LastbilLastbil & BussDäckTeknisk infoHast- Belast.indexLufttryckRegler og LagarEU MärkningOljaProduktnyheterLantbruk, EM & IndustriAvtal och villkorLänkar

Europeisk regelsättning för märkning av däck

Från November 1, 2012 infördes nya EU-regler om märkning av däck. Syftet är att öka säkerheten och miljöeffektivisera vägtansporter genom att främja användningen av bränsleeffektiva, säkra och tysta däck. Informationen på den nya däckmärkningen gör det möjligt för konsmumenten att göra sitt val av däck baserat på en högre kunskapsnivå än tidigre.
Däcktycket ska vara korrekt och bör kontrolleras regelbundet för att uppnå optimal bränsleekonomi samt grepp på våta vägar. Konsumenten bör också göras uppmärksam på att dessa kriterier, som är viktigta nog, inte är den enda prestationsfaktorn.


Informationen på däckmärkningenBränsleefektivitet

Effektiv användning av bränsle är viktigt både för att minska CO2-utsläpp och driftkostnader. Kategorierna är indelade från A (grön) till G (röd). Kategori D används inte här. Skillnaden mellan vare kategori visar på en besparing eller ökad bränsleförburkning mellan 0,10 och 0,15 liter per 100 kilometer för en bil som kör ca 15 km på en liter. 


Grepp på vått väglag


Grepp på vått väglag är en nyckelfaktor för säkerheten och anger däckets förmåga att stanna bilen snabbt på våta vägar. Detta kan förklaras med hjälp av bromssträckor. Kategorierna är A till G, där D och G inte används. Skillnaden mellan varje kategori motsvarar en stoppsträcka på mellan en och två billängder (eller mellan 3 och 6 meter) vid bromsning i en hastighet av 80 km / t. Skillnaden mellan A och F är mer än 18 meter bromssträcka.


Extern bullernivå


Förutom den indikerade ljudnivån i decibel (dB) betecknar ett piktogram om däckets externa bullernivå. Detta visar däckets bullernivå i förhållande till de kommande europeiska gränsvärdena för däckbuller.

1 svart båge: 3 dB eller mer under det framtida europeiska gränsvärdet.*
2 svarta bågar: Mellan det framtida europeiska gränsvärdet och 3 dB under.*
3 svarta bågar: Över det framtida europeiska gränsvärdet.*

Däckets externa bullernivå är inte relaterat till buller inne i bilen. 


Åtaganden för däckåterförsäljare 
Från den 1 november 2012 ska alla återförsäljare uppfylla följande riktlinjer: 

Alla däck för personbilar och skåpbilar, tillverkade efter den 30 juni 2012, som visas för konsumenten skall vara försedda med ny etikett från tillverkaren eller så ska en kopia finnas i omedelbar närhet av däcket. Återförsäljare måste förse köparen med däcketikettvärden, även på produkter som inte är utställda/synliga före försäljning. Etikettvärden ska visas även i olika säljsmaterial, till exempel. prislistor. 
Bränsleeffektivitet, grepp på våta vägar och bullernivåer måste föras vidare till konsumentena antingen på eller tillsammans med fakturan / kvittot. 

* Avser testförhållandena som anges i EU: s förordning 1222/2009 och i enlighet med Europaparlamentets arbetsdokument SEC(2008)2860.

NDI Sverige AB | Gamlemark/Fjelievägen | 225 93 Lund | Tlf: 046379500