Person- SUV och Lätt LastbilLastbil & BussLantbruk, EM & IndustriAvtal och villkorLänkar

Avtal och villkor


Försäljningsvillkor
Denna lista annullerar alla föregående. Vi äger rätt att förändra densamma utan särskilt meddelande. Beställningar faktureras till de priser som gäller leveransdagen, oberoende av beställningens datum. Leverans sker på mottagarens egen risk. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt, miljöavgift eller återvinningsavgift. Vi reserverar oss för eventuella feltryck i katalogerna.


Garantivillkor
Varje produkt försålt av oss garanteras fritt från felaktigheter i tillverkning och material. Våra garantibestämmelser följer branschens i övrigt och vi rättar oss efter dess villkor. Skulle mot förmodan något fel uppkomma, ej orsakat av yttre omständigheter eller fel användningssätt, skall produkten fraktfritt tillställas oss för undersökning, du kan anmäla det här. Om vår undersökning visar att sådan vara varit behäftad med felaktigheter, vilka faller under ovanstående garanti, kommer vi antingen att reparera den eller ersätta den med en ny i förhållande till den tjänst den lämnat. Utöver detta lämnas ingen direkt eller underförstådd garanti. I inget fall ansvarar vi för skador som kan uppstå genom användning av dessa produkter.


Leveransvillkor
Fraktfri leverans till återförsäljare eller hans helägda filial sker på för oss billigaste sätt och med av oss reguljärt anlitad transportör. Önskas leverans på annat sätt förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnad.

Frakt debiteras för leverans understigande kronor 3.000:- netto fakturavärde exklusive återvinningsavgift.

Returer
Returer godkännes endast om de i förväg har accepterats av oss.

Administrations- och returavgift: 125:- per sändning
PV, LLV, SUV, slang och smådäck: 40:- per kolli
LV och implement: 80:- per kolli
Traktor och EM 24" och mindre: 150:- per kolli
Traktor och EM 25" och större: 500:- per kolli

Ej retur av special- och hembeställda artiklar. Måttbeställda eller lackerade fälgar, dubbelmontage och fälgdelar tages inte i retur. Alla returer måste ha ett returnummer, annars godkännes ej returen.


Expeditionstillägg
Oavsett om varor hämtas eller vi utför leverans, debiteras ett expeditionstillägg av kronor 50:- för varje leverans som understiger kronor 500:- netto faktureringsvärde.

Återvinningsavgift
NDI är ansluten till Svensk Däckåtervinning AB (S.D.A.B.)

Betalningsvillkor
Enligt avtal.

Efterkravsavgift
Vi förbehåller oss rätten att vidaredebitera ev.efterkravsavgift.

Dröjsmålsränta
Kapital kostar – någon skall betala! Vi tvingas debitera dröjsmålsränta om våra betalningsvillkor inte följs. Räntan kommer att debiteras från förfallodagen till dess betalning kommer oss tillhanda. Dröjsmålsränta debiteras per faktura. Dröjsmålsränta debiteras f.n. med 1,5% per månad.
Mottagandet av våra produkter är detsamma som godkännande av ovanstående villkor.


Reklamation och garantiguiden

•Transportskadegaranti och försvunnet gods är transportörens ansvar. NDI är dock behjälplig med reklamation till transportör. Kontrollera därför alltid godset vid mottagande och anmäl fel snarast. Underskrift av fraktsedel är detsamma som godkänd transport.

• Fel leveranser, ofullständiga leveranser osv. orsakade av NDI ska i god tid meddelas NDI orderavdelning. NDIpersonal ska så fort de känner till felaktigheter mot genererad order meddela kund.

• Vid retur har avsändaren ansvar att returnera produkten i samma skick den mottagits i. Monterad produkt som inte passar för ändamålet kan endast sändas i retur i originalförpackning och i sådant skick att den kan säljas som ny vara.

• Det åligger mottagaren (montören) att kontrollera passform och lämplighet för montage av vara.

• Vid leverans av fälg och kompletta hjul ska en fälg försiktigt provas på bil innan montage. Repade och skadade fälgar/hjul kommer ej att godkännas som retur även om det är en fel leverans från NDI. Felaktigt levererade däck av NDI får ej monteras, ni har som affärsidkare ansvaret för att det är rätt produkt ni monterar.

• NDI tar ansvar för felaktiga uppgifter i kataloger och material och ersätter levererad ”feltrycksvara” med ny produkt eller motsvarande.

• Mottagaren har ansvar att kontrollera mottagna produkter och tar över NDIs ”tryckfelsansvar” vid montering av produkten.

• NDI lämnar ej ersättningar för skador eller kostnader som kan uppkomma vid användandet av våra produkter.

• En del har jour och utkörning för att ni valt att hålla en hög servicenivå i konkurenssyfte. Vissa av er tar betalt för detta och tjänar pengar på det. NDI har ingen ersättningsskyldighet för andra eller tredje part i något fall.

• Er kund kan endast begära att produkten ska vara anpassa och avsedd för ändamålet den ska användas till. Ni har ansvar för att kunden får rätt produkt. Vi har ansvaret att ni får den produkt som ni beställer.

• Er kund kan vid garantiförfrågan begära att ni ersätter eller reparerar produkten kostnadsfritt inom rimlig tid och då ska kunden vända sig till er och ingen annan. Om kunden väljer att vända sig till annan part har denne valt bort möjligheten till garanti.

• Felbeställd vara eller att kund ej hämtar vara är ingen returorsak. Vi kan i vissa fall mot en kostnad återta produkten inom rimlig tid om den är säljbar. OBS! Ingen retur utan godkännande underlag från NDI.

• Avbeställning av beställd vara kan bara göras om order inte gått till plockning på NDI lager. Därefter kan det vara praktiskt omöjligt för vår lagerpersonal att lokalisera godset.

• Väntan på en kreditering ger ingen rätt att innehålla fakturor.

• Endast varor som fi nns med på retursedeln från NDI kan returneras, övrigt är ej godkänd retur.

• Underkända reklamationer kan inte ta upp lagerplats och måste sändas åter eller förverkas.

• NDI kan ej utan debitering ta emot produkter för utlåtande som tydligt och klart inte faller under garantiåtagandet.

• Vid specialmonteringar/tillverkningar måste NDI ha alla begärda specifi kationer skriftligen för att leverans ska ske. Om produkten inte passar trots att vi fått rätt uppgifter är det en garanti. Garanti upphör att gälla vid felaktiga uppgifter eller utelämnande av relevant information.

• Fel förvaring, användningsområde, överdrivet användande, montering, demontering eller skada uppkommen av yttre påverkan efter godset lämnat NDIs lager faller ej inom garantivillkoren.

• Prisfel och andra tryckfel i prislistor som är uppenbara ersätts ej av NDI. Gällande lista är alltid den som finns på webben: www.ndi.eu


Hantering av garantier, fellevererat/felaktigt gods som ska gå i retur till ndi

• Anmäl till säljare/order snarast då fel upptäcks. (Inga åtgärder vidtages om anmälan kommer in senare än10 dagar efter leverans.)

• Om ni behöver ersättningsprodukt sänds denna till er med nytt debiteringsunderlag men med förlängd betalningsdag så ni hinner returnera och få besked om returen är godkänd. Gäller ej efterkravskunder.

• Invänta retursedel och fraktunderlag från NDI. Fyll i alla uppgifter på retursedeln så vi vet vilken åtgärd vi ska vidtaga. (Inget gods kommer att hanteras utan att dessa underlag är ifyllda.)

• Endast gods som finns på fraktsedeln returneras. Lagerpersonal tar hand om godset och sänder dokumentet vidare till returansvarig.

 

NDI Sverige AB | Gamlemark/Fjelievägen | 225 93 Lund | Tlf: 046379500